trans.bid

Кандидатстване за член на trans.bid


В платформата trans.bid участват два типа фирми:

 • Товародатели – това са производители, търговци и други ползватели на транспортни услуги

   
 • Спедитори – с това име накратко наричаме организаторите и изпълнителите на транспортни услуги

   
Само регистрирани потребители могат да публикуват запитвания за транспортни услуги и да правят оферти по тях.

Искане за регистрация на участник се подава по електронен път на адрес team [аt] trans.bid и съдържа следната информация:

за Спедитор:
 1. Презентация на фирмата, съдържаща описание на извършваните видове транспорт и поддържаните дестинации;
 2. Номера и видове на лицензите, свързани с транспортните услуги;
 3. Препоръки от товародатели;
 4. Подписана декларация, че спедиторът е запознат с правилата на trans.bid;
 5. Имейл адрес, телефон и име на служителя към когото да бъдат насочени запитванията. За различните видове транспорт и дестинации е възможно да бъдат посочени различни контактни данни.

   
за Товародател:
 1. Презентация на фирмата, включваща ползваните видове транспорт за последната година и транспортните дестинации;
 2. Препоръка от членове на trans.bid;
 3. Подписана декларация, че товародателят е запознат с правилата на trans.bid;
 4. Имена, телефони и имейл адреси на служителите, които ще създават запитвания в системата.

   
trans.bid е затворен частен клуб и е възможно на кандидата за нов член да бъдат поискани допълнителни уточняващи документи или да му бъде отказано членство без да бъдат посочени причини.