trans.bid

Система за офериране на транспортни услуги


trans.bid е транспортна борса, наследник на системата за офериране на транспорт, създадена от фирма Експерта ООД през 2007 г. и използвана през годините от Екстрапак ООД, Синтезия ООД, Уолтопия ООД, Престиж АД и БОН ЕООД.

На спедиторите trans.bid предлага достъп до множество свободни товари от коректни товародатели. За участието си и спечелването на поръчки, спедиторите не дължат никакви такси.

Товародателите оптимизират транспортните си разходи, като при това си партнират с голям брой спедитори, които са заинтересовани да изпълняват възложените поръчки точно и навреме. В първите 6 месеца товародателите не дължат такси за членството си.

При разработването на trans.bid е направено много за да се улеснят страните при договарянето на транспортни услуги. Ето някои от подобренията:

  • На спедиторите се изготвя подробен профил и те получават само запитвания по интересуващите ги дестинации и видове транспорт - цели камиони, групажи, морски или въздушен транспорт.
  • Съкратено е средното време, което е необходимо на спедиторите за да оферират по дадено запитване.
  • По желание спедиторите могат да получават SMS нотификации за изтичащите запитвания.
  • Интерфейсът е опростен и е достъпен както от компютър, така и от мобилен телефон или таблет.
  • За някои от запитванията спедиторите имат възможност да подават цени както самостоятелно, така и в група с други запитвания.

     
trans.bid работи като затворен клуб, чиято цел е да оптимизира транспортните дейности на своите членове. Той е ограничено отворен за нови спедитори и товародатели с добра репутация и препоръки, които отговарят на условията за членство и приемат правилата за работа със системата.